Julemesser

Jul med koronarestriksjoner

Vi minner om at alle som har lyst til å delta i messene må registrere seg på forhånd på billett.katolsk.no. Ha mobil eller utskrift av kvitteringen klar når du går inn i kirken, da går det raskere, blir mindre kødannelse og det blir enklere å holde avstand.

Vi minner samtidig om de generelle reglene:
Hold deg hjemme når du er syk eller er i karantene – ha en lav terskel for det.
Ingen håndtrykk og klemming ved fredshilsenen og ellers.
Bruk munnbind under hele messen (unntatt når du mottar kommunion).
Hold avstand til de du ikke bor sammen med og følg anvisningene fra kirkevaktene.
Sitt på plassen under hele messen; prestene kommer rundt med kommunion. Biskopen har bestemt at det bare er tillatt med håndkommunion.

Hordaland

Fredag, 24/12, 2021 Julaften:   
15.00 Familiemesse på norsk
18.00 Messe på vietnamesisk
19.00 Messe på Marias Minde på polsk
21.00 Messe på polsk
23.00 Midnattsmesse i St. Paul kirke på norsk

Lørdag, 25/12 2021 1. Juledag
09.00 Messe på polsk
10.00 Messe på Marias Minde på norsk
11.00 Høymesse
12.00 Messe på Marias Minde på polsk
13.00 Messe på vietnamesisk
15.00 Messe på polsk
16.30 Messe på tamil
18.00 Messe på engelsk
19.30 Messe på polsk

Søndag, 26/12 2021 Hl. Familie
09.00 Messe på norsk
10.00 Messe på Marias Minde på norsk
11.00 Høymesse
12.00 Messe på Marias Minde på polsk
13.00 Messe på tamil
13.30 Messe på Marias Minde på polsk
15.00 Messe på polsk
16.30 Messe på vietnamesisk
18.00 Messe på engelsk
19.30 Messe på polsk

Fredag, 31.12. 2021 Nyttårsaften
09.00 Messe på Marias Minde på norsk
19.00 Messe på norsk   
23.00 Takkemesse m/tilbedelse på tamil

Lørdag, 1/1 2022 1. Nyttårsdag/Maria, Guds mor           
10.00 Messe på Marias Minde på norsk
11.00 Høymesse
13.00 Messe på tamil
15.00 Messe på polsk
16.30 Messe på vietnamesisk
18.00 Messe på engelsk
19.30 Messe på polsk    

Søndag, 2/1 2022 2. søndag etter Jul
09.00 Messe på norsk
10.00 Messe på Marias Minde på norsk
11.00 Høymesse
13.00 Messe på vietnamesisk
12.00 Messe på Marias Minde på polsk
15.00 Messe på polsk
18.00 Messe på engelsk
19.30 Messe på polsk

Søndag, 9/1 2022 Epifani/Hellig tre kongers dag
09.00 Messe på norsk
10.00 Messe på Marias Minde på norsk
11.00 Høymesse
13.00 Messe på vietnamesisk
12.00 Messe på Marias Minde på polsk
15.00 Messe på polsk
16.30 Messe på fransk
18.00 Messe på engelsk
19.30 Messe på polsk

VOSS, St. Olavs senter
Søndag, 19/12 2021 4. søn. i Adv.           
11.00 Høymesse på norsk
Fredag, 24.12.2021  Julaften
11.00 Messe på engelsk/filippinsk
Lørdag, 25/12 2021  1. Juledag  
11.00 Høymesse på norsk
Søndag, 26/12 2021  Hl. Familie
11.00 Messe på polsk/norsk
Lørdag,  1/1.2022   1. Nyttårsdag            
11.00 Høymesse på norsk
Søndag,  2/1 2022  2. sønd. e. jul            
11.00 Messe på polsk/norsk
Søndag,  9/1 2022  Epifani                  
11.00 Messe på polsk/norsk
Alle messene er i St. Paul kirke hvis ikke det står noe annet.

Sogn og Fjordane

ADVENTSRETRETT
BEDEHUSET I FØRDE

Fredag 10.12. kl. 17.00 skriftemål, 18.00 messe
Lørdag 11.12. kl. 17.00 skriftemål, 18.00 messe
Søndag 12.12. kl. 10.00 skriftemål, 11.00 messe

FØRDE
Midnattsmesse – 24.12. kl. 21.30
Julemesse – 25.12. kl. 11.00
Julemesse – 26.12. kl. 11.00

FLORØ
Midnattsmesse – 24.12. kl. 24.00 på polsk og norsk

LOEN
Julemesse 25. 12. kl. 16.00

VIK
Julemesse 17.12 kl. 17.00 (fredag)

ÅRDAL
Julemesse 26.12. kl. 17.00