Santa Barbara

Sta. Barbara-statuen som står ved inngangen til den gamle jernbanetunnelen under Møllendal mot Kronstad. Erik Holth foretok velsignelsen, og seminarist Torbjørn Holt var tilstede sammen med representanter for arbeidere og byggherre!   
Her er en lenke til BRK informasjon om tunnelen.

Barbromesse feires den 4. desember. Hun er skytshelgen for bl.a. arkitekter, murere, gruvearbeidere, stenhoggere, brannvesenet og artillerister. Les mer om Sta Barbara av Nikomedia her.