Seljumannamesse 2015

Seljumannamesse ble i år feiret på Selja over to dager. Tirsdag 7. juli reiste en liten fortropp sammen med p Haavar Simon Nilsen O.P. ut til Selja for å være klar for feiringen av dagen. Vi feiret vigiliemesse i grotten om kvelden og ba også noen tidebønner i løpet av oppholdet. En tur til Tunoldgården ble det også der vi spiste pølser og fikk høre mer om plassen. Messen som var i regi av menigheten i Ålesund på selve Seljumannamesse ble innledet med prosesjon med salmer og rosenkrans mens vi gikk stien fra Bø der de som kom den dagen gikk i land fra båten, til klosteret hvor det var messe i Albanuskirken. Vi fikk virkelig oppleve elementene. Det blåste friskt, heldigvis kom det ikke regn!  Hverken prester, alterutstyret eller noe annet av verdi blåste bort, og vi hadde en flott dag. Tilbake på fastlandet gikk ferden videre til St Jetmund kirke i Åheim der vi feiret vesper før hjemreisen begynte for alvor.

Du kan lese p.Håvars preken her

tn_IMG_2083 (2)

Vigiliemesse i grotten

tn_IMG_2183 (2)

Prosesjon fra Bø

tn_IMG_2259 (2)

Messe

tn_IMG_2235 (2)

P Haavar holder preken i vinden

tn_IMG_2276 (2)

Utgangsprosesjon

tn_IMG_2334 (2)

Alteret i St. Jetmund kirke