Brev fra Kasakhstan

Vi har fått følgende brev fra p. Dariusz Buras, tidligere kapellan i St.Paul menighet med ansvar for Sogn og Fjordane:

image_mini

Lovet være Jesus Kristus!

Jeg vil gjerne takke så meget for stor velvilje, bønn og materiell hjelp.Den 16. mai 2015, utnevnte Pave Frans meg til apostolisk administrator av Atyrau i Kasakhstan. Tjenesten min i Apostoliske Administratur i Atyrau begynte jeg 28 . juni 2015. Her jobber også sju prester og fem nonner. Takket være Gud har vi her første preste og nonnekall. Sjelesorgarbeidet favner alle nasjonaliteter som befinner seg i Kasakstan. 93 % av beboerne her, er kasakher. Apostolisk Administratur oppsto her i 1999, og det var Johannes Paul II som grunnla den.

Den første apostoliske administrator var biskop Janusz Kaleta, etterfulgt av biskop Adelio Dell Oro. De brukte mye krefter for å få til gode strukturer i denne Administraturen. I sjelesorgsvirksomhet legger vi vekt på å vise skjønnheten i Guds Kjærlighet til oss mennesker. Det gjør vi gjennom personlig kontakt. Gjennom forskjellige aktiviteter tilstreber vi å komme i kontakt med barn, ungdom og voksne. Det gjør vi gjennom bibelgrupper, katekeser og bønn; vi reiser på leirer, ungdomsmøter og internasjonale ungdomsdager. Vi har også her interessegrupper: språk, dans, teater, musikk, sport; og hjelper fattige og eldre, gjennom Caritas-virksomhet. Vi legger stor vekt på å forberede mennesker til verdig å ta imot sakramenter, og at de senere overleverer Guds kjærlighet til sine familier og nære. I to sogn i vårt administratur bygges det nå kirker.

Takket være hjelp fra forskjellige kanter av verden, kan vi lede vår virksomhet. Vi får ingen materiell hjelp av den Kasakhstanske staten. Hjertelig takk til alle som støtter oss, med bønn og med materiell hjelp. Hver første fredag i måneden holder vi messen og ber til Gud for alle våre givere!

Må Gud velsigne dere

 Бурас Дариуш (Buras Dariusz)

Администратор Атырауской Апостольской Администратуры

Kазахстан, 060009, Атырау, Авангард 3/34a   tlf.. + (7122) 281684, 281686

e-mail: catholic.atyrau@gmail.com;  www.catholic-kazakhstan.org

atyrau