Korona-oppdatering

Fra i dag 14. januar 2021 er det nye nasjonale regler for smitteverntiltak som gjelder også i kirkene i. Oslo Katolske Bispedømme, dvs. at med faste tilviste sitteplasser er det tillatt 90 deltakere i høymessen i St. Paul kirke – kirkevakten skal vise hvor du skal sitte! -og 30 uten kirkevakter. For Marias Minde er tallene henholdsvis 30 og 20. I krypten er det plass til 30.

Billetter bestilles her.

Vi skal sørge for at alle som er til stede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære.
Alle deltakere skal registreres med navn, telefonnummer og hvilken plass den troende har benyttet. Menigheten kan bli bedt om å bistå kommunen med å informere deltakerne om smitte.
Ved smittekontakt eller sykdomssymptomer skal man holde seg hjemme. Vi skal ikke klemme eller håndhilse ved fredshilsenen.
Hold god håndhygiene og bruk antibac når du kommer inn i kirken.
Hold en meters avstand til de andre, bortsett fra medlemmer i samme husstand.
Man skal bruke munnbind i kirken! Kommunionen deles ut i benkene.
Håndkommunion er den eneste tillatte form. Munnkommunion er ikke tillatt. Jf. biskopens påbud av 9.12.2021. .