«Kroppens teologi» – hefte og foredrag

St Paul menighet utgir i samarbeid med St Rita radio og forlag heftet: Kroppens Teologi. Heftet forklarer på en enkel måte Kirkens lære om kjønn og seksualitet ut ifra den kroppen vi har fått i gave av Gud, vår skaper. Heftet passer godt både til konfirmanter, studenter og voksne i alle aldre. Heftet er skrevet av Erik Andvik fra vår menighet. Flere andre fra menigheten har også bidratt aktivt i prosessen; Hege Askvik har gjort en kjempeflott jobb med den grafiske utformingen.

På grunn av det tette og gode samarbeidet  mellom St Rita radio og St Paul menighet ønsker vi å gi heftet som en gave til menighetens andreårskonfirmanter, til alle foreldre til katekesebarn og til andre voksne så langt beholdningen rekker. Heftet deles ut på katekesesamlingene fremover.

Erik Andvik holder også foredrag for foreldre til barn og ungdom i katekesen, og andre interesserte, lørdag 5. febr kl 12-13.30 i auditoriet i 1. etg på St Paul skole. Der deles også heftet ut.