Seminar om «Biologisk og menneskelig mangfold i kristne rammer»

Fredag 11. februar arrangerte Oslo katolske bispedømmes skolekontor er seminar om dette tema på St. Paul skole.

Skoleråd Anne-Rigmor Stock Evje sa følgende til katolsk.no;” Bakgrunnen for seminaret var at temaet kjønnsinkongruens fortsatt må sies å være nytt og derfor ukjent for mange lærere, og jeg antar for de aller fleste andre. Begrepet knyttes til kjønnsidentitet, som i løpet av de siste årene har kommet inn i skolens læreplaner. Lærerne er dermed pålagt å undervise i emner de ikke har fått innføring i. Samtidig blir det stadig flere elever som sliter med identitetsproblematikk, der kjønnsinkongruens inngår. Av den grunn vokste ideen frem om at skolekontoret burde arrangere et seminar om temaet”. Les mer