Internasjonal rosenkrans for fred

Onsdag 23.februar kl 20.00 ber vi rosenkrans for fred.

St Rita Radio har invitert med sine samarbeidskanaler i Europa til en felles rosenkrans. Vi vil be mysteriene på ulike språk. Vi starter fra Kyiv, hvor p. Aleksander ber direkte sammen med oss fra Ukrainas hovedstad. Etter planen skal vi også be direkte fra Polen, Kroatia og USA i tillegg fra St Rita Radio sitt studio på Haramsøya.

Les mer her.