KUNNGJØRINGER SØNDAG 27. FEBRUAR


– Fastetiden begynner onsdag, den 2. mars. De som ønsker det, kan bringe fjorårets palmekvister til menighetskontoret, så vil de bli brent og asken brukt til utdelingen av askekorset. Messene på Askeonsdag finnes på oppslag utenfor kirken og på menighetens nettside, «Bergen.katolsk.no».

-Det blir fasteretrett i St. Paul menighet 25.-27. mars ved p. Oddvar Moi, sykehusprest i Oslo og stiftskapellan. Fra 2020 leder for kateketisk senter i Oslo Katolske Bispedømme. Tema: Jag frem mot målet. Se program på oppslagstavlen og hjemmesiden.

– Alle som ønsker å gifte seg katolsk må gå gjennom et forberedende kurs. Vårens ekteskapskurs har oppstart mandag 7. mars kl. 18-20 i menighetens konferanserom og går 5 mandager fremover. Påmelding til menighetskontoret eller til en av prestene.