KUNNGJØRINGER SØNDAG 13. MARS 2022

– Vi ønsker å hjelpe dem som lider under krigen i Ukraina. Det kom inn ca. 26.000 kr i kollekt forrige søndag til Caritas sitt arbeid i Polen og Ukraina. Man kan fortsatt vippse direkte til Caritas. Se oppslag.

-Etter en lang pause på grunn av Covid-19 starter Katolsk Forum opp igjen tirsdag 15. mars, med et foredrag av professor Gjert Vestrheim. Tittelen på foredraget er «Det lykkelige Andalusia? Religiøs sameksistens i middelalderens Spania» . Foredraget finner sted i skolens personalrom kl. 19.45. Inngangspenger kr. 30. Alle er velkomne.

– Det er startet opp med «Gode Hyrde» -samlinger for foreldre med babyer onsdager kl. 10 i atriet i Nylandsveien 26b. Se oppslag.

-Det blir fasteretrett i St. Paul menighet 25.-27. mars ved p. Oddvar Moi, sykehusprest i Oslo og stiftskapellan. Fra 2020 leder for kateketisk senter i Oslo Katolske Bispedømme. Tema: Jag frem mot målet. Se program på oppslagstavlen og hjemmesiden.

————————————————————-Etter høymessen i dag vil Bergen Unge katolikker selge vafler og kaffe til inntekt for Caritas Polen og Ukraina