NOVENE FOR RUSSLAND OG UKRAINA

Vår hellige Far, pave Frans, har kunngjort at han vil vigsle Russland og Ukraina til Jomfru Marias uplettede hjerte i Peterskirken den 25. mars, høytiden for Herrens bebudelse.

Vi innbys til å forene oss med pavens intensjon, og ber om fred.
Dette kan vi gjøre gjennom en novene som bes hver dag 17.-25. mars.

Novenen tar følgende form:

I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Amen.

Lesning fra sekvensen Stabat Mater (Bønneboken, side 440 eller Lov Herren nr 471) fordelt over ni dager, eventuelt fulgt av en svært kort betraktning.

Bønn i stillhet.

Vi ber en dekade av rosenkransen, deretter følgende bønner:

Du Dronning unnfanget uten synd, be for oss.
Du Dronning opptatt i himmelen, be for oss.
Du fredens Dronning, be for oss.
Guds Lam, som tar bort verdens synder, skån oss, Herre.
Guds Lam, som tar bort verdens synder, bønnhør oss, Herre.
Guds Lam, som tar bort verdens synder, miskunn deg over oss.

La oss be:

EVIGE FAR, i Jomfru Marias morshjerte gir du oss et bilde på
fullkommen medlidenhet med din Sønns frelsende offer; gi oss et
hjerte likt hennes og la det russiske og det ukrainske folk, på hennes
forbønn, velsignes i rettferd med din fred som ikke er av denne verden.
Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i
Den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet. Amen.

Den treenige, allmektige og miskunnsrike Gud, som elsker menneskene,
forsone vår verden og gjøre oss til redskaper for sin fred. Amen.

Her er en hilsen fra biskop Mieczysław Mokrzycki i Ukraina til verden

For dem som vil be sammen med noen uten å ha noen å gjøre det med, kan de gjøre det via event på St. Rita radio sin Facebookside eller direkte på nettradioen deres kl 21.00 hver kveld.