KUNNGJØRINGER SØNDAG 20. MARS 2022

– Fredag den 25. mars, høytiden for Herrens Bebudelse, er det høymesse kl. 19. Mannskoret fremfører Missa cum Jubilo av Duruflé. Domorganist Sigurd Melvær Øgaard medvirker på orgel.

– De som ønsker å hjelpe dem som lider under krigen i Ukraina, kan støtte Caritas sitt arbeid i Polen og Ukraina. Man kan vippse direkte til Caritas. Se oppslag.

-Det blir fasteretrett i St. Paul menighet neste helg, 25.-27. mars ved p. Oddvar Moi, sykehusprest i Oslo og stiftskapellan. Fra 2020 leder for kateketisk senter i Oslo Katolske Bispedømme. Tema: Jag frem mot målet. For å planlegge lunsjen må vi ha forhåndspåmelding og det kan skje frem til tirsdag 22. mars. Se program på oppslagstavlen og hjemmesiden.

————————————————————-

Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i Krypten.