Gud signe Noregs land

Menigheten feiret grunnlovsdagen med messe i St. Paul kirke kl. 9.00. Elevene v/St. Paul skole leste bønn og bekranset graven – minnesmerket til p. Johan Stub , en bergenser, som var sogneprest i 1870.. Sammen med den tidligere sognepresten p. Holfeldt-Houen var han initiavtivtaker til å bygge vår kirke. Pater Stub reiste bla. til Roma og fikk audiens hos pave Pius IX som visste interesse for dette prosjektet. “Det var også pavens ønske at kirken i Bergen skulle få navn efter apostelen Paulus”, kan vi lese i menighetens historie. Innvielsen av kirken vår fant sted 30. juni 1876.