KUNNGJØRINGER SØNDAG 22. MAI 2022

-Det blir søndagsordning for messene på Kristi himmelfartsdag 26. mai.

-Det er tid for å melde på barn i alle aldre til Den Gode Hyrde Katekese med oppstart etter sommeren. Du finner påmeldingsskjema i kirken eller på menighetens nettside.

-St. Paul skole melder om ledig plass på 1. klassetrinnet til høsten. Vennligst ta kontakt med skolen for påmelding.

———————————————————–

Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i Krypten.