KUNNGJØRINGER SØNDAG 12. JUNI 2022

– Kommende søndag, den 19.juni er det Kristi Legemsfest. Vi feirer en felles messe for alle på Muséplassen kl. 11 og går så i prosesjon til John Lunds Plass, Grieghallen, Lungegårdsvannet ved Olav Kyrre-monumentet, skoleplassen og med avslutning i kirken. Det er ingen messer i St. Paul kirke kl. 11.00, 13.00 og 15.00, men messene i St. Paul kl. 9.00, 18.00 og 19.30 finner sted og likeledes på Marias Minde kl. 10.00.

– Det er tid for å melde på til førstekommunions-forberedelsene for barn f. 2014. Du finner påmeldingsskjema i kirken eller på vår nettside.

-Påmelding til konfirmasjonsforberedelsene for barn som er født i 2009 skjer ved informasjons-møte etter høymessen i dag i skolens auditorium.

————————————————————-

Etter høymessen: Alle er hjertelig velkommen til kirkekaffe i Krypten etter høymessen.