Ikonmalingskurs

Det blir ikonmalingskurs på Nes 15 – 20 august.

Lær grunnprinsippa i denne sakrale kunstforma i Solrunn Nes sitt atelier. Ikonkunstnar Solrunn Nes underviser i tradisjonell eggtemperateknikk. Lær korleis eit ikonmotiv vert bygd opp, frå bakgrunn til dei finaste detaljar. Alle materialar er inkludert: plate, penslar, palett og pulverfargar.

Ta kontakt for meir informasjon om pris, overnatting og det du elles lurer på. Mobil 99220559.
Epost: solrunn.nes@gmail.com.