Viktig melding fra sognepresten

Igjen er det noen bedragere som sender ut falske e-Mailer i mitt navn og ber om penger i form av gavekort. Disse meldingene er falske! Jeg ville aldri gå ut og be om penger på en slik måte. Er du i tvil, så ring meg og spør. Jeg er aldri så opptatt at jeg ikke kan svare.
Dom Alois

Dersom noen mottar eposter fra Dom Alois med en outlook-epostadresse er den altså falsk. Dersom den blir rapportert til outlook som falsk kan det bidra til at systemet der sletter den og at svindleren blir stoppet fra å bruke hans navn. Videresend i tilfelle eposten du har mottatt til abuse@outlook.com og si fra at den er falsk.