KUNNGJØRINGER SØNDAG 21. AUGUST 2022

-Katekesen for barn i alle aldre starter i disse dager. Det er fortsatt mulig å melde seg på. Den Gode Hyrde Katekese feirer 10 år i menigheten og inviterer til kirkekaffe etter messen i dag. Der kan man også få mer informasjon om katekesegruppene.

-Torsdag 25. august kl. 17 blir det ungdomskatekese for dem mellom 15-19 år. Møtes på menighetskontoret.

-Moder Teresa-søstrene inviterer til høytidelig 25-års markering av Moder Teresa sin himmelske fødselsdag på Marias Minde Lørdag 3. september kl. 15. Se program for dagen på oppslagstavlen. Vennligst gi beskjed innen 1. september om du kommer.

-Katolsk Forum innleder høstens program torsdag 8. september med et spennende foredrag av Torbjørn Holt, seminarist i Oslo Katolske Bispedømme, med tittel «I Løvens navn. Om fantasi og teologi i C.S. Lewis’ Narnia-bøker». Foredraget holdes i skolens personalrom kl. 19.45. Inngangspenger kr. 30. Alle er velkomne!