KUNNGJØRINGER SØNDAG 3. JULI 2022

-Trym Hellevig fra St. Paul menighet, seminarist for Oslo Katolske Bispedømme, er nå ferdig med sitt studium og skal vies til diakon i Roma den 6. juli. Vi anbefaler han til deres forbønn.

Sommerordning på Menighetskontoret. Grunnet ferieavvikling, vil Menighetskontoret ha innskrenket åpningstid fra 4.juli til 1. august. Kontoret vil være betjent onsdager fra kl. 9 til kl. 15. Andre ukedager kan man ringe på dørklokken hos den man vil snakke med eller ringe menighetens telefonnr.: 55295950. Telefonen vil automatisk bli satt over til vakthavende prest.

– Pga. ferieavviklingen blir det visse endringer når det gjelder messer og andakter i juli og august.

* Tilbedelser og rosenkransandakter faller bort.

* Nasjonale messer faller bort. Unntak kan være der hvor det er en nasjonalsjelesørger til stede i Bergen i sommer. Da må man ta kontakt med ham direkte.

* Også messer i distrikter faller bort.

Vi kommer tilbake til normal gudstjenesteplan mot slutten av august.