Selja og seljumannamesse

Det nærmer seg Seljumannamesse som som kjent feires 8. juli, her kommer mer informasjon.

DAGENS PROGRAM 8. JULI
• Båtavganger med Klosterbåten fra Selje kai. Båten går fra Selje til Bø (på østsiden av Selja) kl. 10.40, 11.00, 11.20 og 11.40.
• 12.00 Prosesjon/pilegrimsvandring fra Bø til kloster- og helgenanlegget (på vestsiden av Selja)
• 13.00 Høymesse
• 14.15 Tid til å spise niste sammen, drikke av den hellige kilden, gå opp i hulen for å be og utforske stedet
• 15.30 Vesper
• 16.00 Klosterbåten begynner å gå i skytteltrafikk fra klosterkaien og inn til land.

PRAKTISK INFORMASJON
Det er ingen påmelding til messen, men husk å booke båtbilletter på klosterbåten.no. Hvis du ikke klarer å gå over øya (2 kilometer på sti), kan du reise med 12.00-avgangen som går helt ut til klosteret. Husk matpakke, drikke, godt fottøy og klær etter været. Terrenget er flatt og fint, men det kan være glatt og fuktig på stien. Vi sitter på benker i klosterkirken, men ta gjerne med sitteunderlag hvis det er kjølig. Bilturen fra Bergen til Selje tar 6-7 timer. Et fint alternativ er å ta Norleds hurtigbåt fra Bergen til Selje, det er en både vakker og komfortabel reise! Trenger du tips til overnatting? Det får du tips om på denne nettsiden: stasunniva.blogspot.no Vil du ut til Selja på en annen dato? Klosterbåten går to ganger daglig i høysesong, og oftere på dager med mange passasjerer. Se klosterbåten.no. Velkommen til Selja!

Her er en lenke til en fin side med mye informasjon om Selja og klosteranlegget.

Stad kommune har lagt ut en animasjon som viser hvordan anlegget trolig så ut på 1300tallet.
Alf Tore Hommedal som har vært med på å lage den skriver: “Då kan de sjå animasjonen av Selja kloster- og helgenanlegg på 1300-talet, forma av Arkikon i samarbeid med Universitetet i Bergen (Mellomalderklynga), NIKU og Vestland fylkeskommune. Oppdraget har kome frå Riksantikvaren og Stad kommune. Filmen her er berre ein del av den samla framstillinga som no er å sjå på Grind.no. Den forskningsbaserte framstillinga gjev nok i hovudforma eit rett inntrykk av anlegget. Men mykje er også eit medvite val av fleire alternativ. Framstillinga er slik vår tids kvalifiserte gjetning av korleis anlegget stod på 1300-talet. Eg har skrive artikkelen og tekstar, kommenterte for si endelege utforming av alle gode medarbeidarar i prosjektet. Takk til Marit Nybø, Regin Meyer, Irene Baug og Åslaug Ommundsen for det faglege samarbeidet. God digital Selja-vandring til alle sjåarar, men hugs: å vandre på øya gjev den beste opplevinga.”