KUNNGJØRINGER SØNDAG 4. SEPTEMBER 2022

Førstkommende torsdag 8.september kl.18.30 blir det vesper i kirken i anledning dagen for jomfru Marias fødsel.

-Katolsk Forum innleder høstens program torsdag 8. september med et spennende foredrag av Torbjørn Holt, seminarist i Oslo Katolske Bispedømme, med tittel «I Løvens navn. Om fantasi og teologi i C.S. Lewis’ Narnia-bøker». Foredraget holdes i skolens personalrom kl. 19.45. Inngangspenger kr. 30. Alle er velkomne!

-Den årlige pilegrimsvandring til Det hellige kors kirke i Fana skjer neste lørdag den 10. september. Prosesjon fra Stend stasjon kl. 15.20 og messe i Fana kirke kl. 16.

-Lørdag 10.september kl. 15 markerer vi 200-års jubileum for den franske komponisten Cesar Franck’s fødsel. Organisten Erling With Aasgård vil fremføre musikk av Franck i vår kirke.

————————————————————-

Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i Krypten.