Mor Teresamarkering på Marias Minde

3. september ble 25års jubileet for Mor Teresas himmelske fødselsdag feiret på Marias Minde. Mange deltok på dagen som ble innledet med messe i kirken.

Etter messen var det både noen vitnesbyrd og en film, og det var også god tid til middag, kaker og prat.