KUNNGJØRINGER SØNDAG 11. SEPTEMBER 2022

-På oppfordring fra paven vil siste søndag i september bli utnevnt til Migrasjonssøndag. Det vil i den sammenheng bli vitnesbyrd fra flyktninger i menigheten under kirkekaffen.

-Mathias Ledum som har vært på praksis her i 4 uker ville så veldig gjerne ta avskjed med menigheten denne siste søndagen før han drar, men han er dessverre på menighetens konfirmasjonsleir på Fjell-ly. Derfor har han skrevet en liten hilsen som henger på oppslagstavla.

 
-Hvis dere er interesserte i å støtte seminaret og dets studenter, så må dere gjerne bli medlem av “Seminarets venner”! Det er en støtteforening hvor man bidrar til seminaret gjennom bønn og hvis man vil, med økonomiske midler. Bakerst i kirka blir det lagt ut et ark hvor dere kan skrive opp mailadresse og telefon-nummer, så tar rektor for presteseminaret, pater Tao, kontakt med dere.

————————————————————-

Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i Krypten.