Vandring til det hellige kors kirke i Fana

Lørdag 10. september gikk vi til det Hellige kors kirke i Fana for å feire Korsets Opphøyelse Exaltatio Sanctae Crucis, som feires i Kirken 14. september.

Dagen er blitt feiret siden 330-årene da den hellige Helena, keiser Konstantins mor, oppdaget Herrens kors i Jerusalem, og Gravkirken ble bygget på stedet. Korsets opphøyelsesfest er blitt en av de viktigste dagene i Kirkens liturgi. Dagen blir feiret særlig høytidelig i de kirkene der det hellige korsrelikvier befinner seg. Dagen var også avmerket på den norske primstaven – høstkorsmesse. Da skulle kornet være samlet, alt høstarbeid ferdiggjort og setrene lukket for vinteren.

Det hellige kors kirke i Fana ble bygget i annen halvdel av 1100-tallet. Valfarter til Fanakirken ble en tradisjon i middelalderen.

Vår menighet har vandret til det Hellige kors kirke i Fana hvert år siden 2018.

Vi takker menigheten i Fana for å ta imot oss!