Verdensdagen for flyktninger og migranter 2022

Etter høymessen søndag ble verdensdagen for flyktninger og migranter markert ved kirkekaffen.

Simon Reat Mar som flyktet fra Sør Sudan i 1989 fortalte om sin reise via flere land (Han var bl.a en god stund i en leir i Kenya) til han kom til Norge i fjor.

Han leste også opp Pave Frans’ budskap ved den 108. Verdensdag for migranter og flyktninger. Teksten finnes også på flere språk på denne siden

Krypten var fullsatt, så mange fikk høre både det som ble fortalt og sett noen filmer om temaet.