KUNNGJØRINGER SØNDAG 2. OKTOBER 2022

-Torsdag 6. oktober, og de første torsdagene hver måned klokken 18.30 er det Vesper med bønn for kall i St. Paul menighet i Bergen. Det vil bli utlevert ark med tekst og hymner.

-Katolsk Forum inviterer til et spennende program torsdag 6. oktober, «Hva har vi felles? En samtale mellom en katolsk teolog og en ortodoks prest, ved Peder Solberg, teolog fra NLA Høgskolen og Fader Teodor Svane, prest i Hellige Jomfru Marias Bebudelse Ortodokse Menighet i Bergen. Programmet finner som vanlig sted i skolens personalrom kl. 19.45. Inngangspenger kr. 30. Alle er hjertelig velkomne.

-St. Paul menighet inviterer til sakramentstilbedelse for Jesu hellige hjerte i kirken natten mellom torsdag 6. til fredag 7. oktober. Oppstart etter kveldsmessen. For mer informasjon og påmelding kontakt Moder Teresa søstrene på telefon 55215970.

– Fredag 7. oktober, på festen for Vår frue av Rosenkransen, inviterer Moder Teresa-søstrene til tilbedelse i Vår frue kirke på Marias Minde fra kl. 12 til kl.18.

– Marialegionen inviterer til et seminar om moralske og etiske temaer i samtiden. Det finner sted lørdag 15. oktober kl. 9 i skolens auditorium. Seminaret vil bli avholdt på engelsk av Elizabeth von Atzigen, en erfaren kateketlærer fra Sveits.

-Menigheten inviterer til familiefest i Krypten på allehelgensaften 31. oktober fra kl. 17. Alle oppfordres til å komme utkledd som en helgen eller engel, og med dette til å begynne og lage kostyme.

————————————————————-

Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i Krypten.