KUNNGJØRINGER SØNDAG 9. OKTOBER 2022

– Marialegionen inviterer til et seminar om moralske og etiske temaer i samtiden. Det finner sted lørdag 15. oktober kl. 9 i skolens auditorium. Seminaret vil bli avholdt på engelsk av Elizabeth von Atzigen, en erfaren kateketlærer fra Sveits.

-Neste søndag 16.oktober like etter høymessen blir det katekese med ledertrening for ungdom fra 15-19 år på menighetskontoret

-Ekteskapskurset for høsten begynner mandag 24. oktober kl. 18 på menighetens møterom og vil gå 4 mandager fremover. Alle som skal gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret, tlf. 55 21 59 50.

-Menigheten inviterer til familiefest i Krypten på allehelgensaften 31. oktober fra kl. 17. Både voksne og barn oppfordres til å kle seg ut som en bestemt helgen eller engel. Alle oppfordres med dette til å begynne og lage kostyme.

————————————————————-

Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i Krypten.