Adventsaksjon 2022

Årets Adventsaksjon kommer i gang. Målet er FISK til Uganda.

Årets aksjon handler om å støtte et av Caritas sine prosjekter i Uganda. Caritas har i samarbeid med det norske akvakulturselskapet Hauge Aqua opprettet to skoler i distriktene Arua og Gulu der de utdanner ugandere innen fiskeoppdrett.

Le mer om Adventsaksjonen her