Et annerledes Katolsk Forum

Vi er en multinasjonal menighet i St. Paul. Vi har mye felles, spesielt den Hellige Messe. Julen feirer vi alle i kirken, og i tillegg i hjemmene. Vi kjenner egne tradisjoner, men hvordan feirer de forskjellige gruppene sine juledager, her og i sine hjemland? Katolsk Forum har invitert representanter fra tre grupper for å fortelle om sine julefeiringer.

I år er det polsk, filippinsk og tamilsk gruppe som kommer. Neste år blir det noen andre?

Velkommen til et “bli kjent møte” hvor vi lytter og kan stille spørsmål.

Torsdag 8. desember, 19.45
Skolens personalrom 2 et. (vis-à-vis kirken)