Velkommen til den synodale prosess i vår menighet!

Biskopen og sognepresten har bestemt at vi gjennomfører en bred samtale om fellesskap i menigheten. Dette er en del av pavens synodale prosess. Nasjonale og andre grupper i menigheten vil gjennomføre samtaler den kommende tiden. I tillegg gjennomfører menighetsrådet åpne kvelder i krypten hvor alle medlemmer av menigheten kan komme for uformelle og åpne samtaler i små grupper. Disse vil finne sted alle torsdagene frem til jul, fremmøte kl 18 i Krypten.