KUNNGJØRINGER SØNDAG 4. DESEMBER 2022

-Det ble annonsert at menigheten hadde ansvar for andakt og lystenning på Fløien denne søndagen, men det er feil, det er neste søndag, 3. søndag i Advent, 11. desember kl.13.15. Pater Erik har 20 billetter til de som møter opp ved nedre stasjon senest kl. 12.40.

-Caritas Bergen har ansatt en ny daglig leder, Marita Moe Sandven. Hun vil bli presentert for menigheten under kirkekaffen, ved en senere anledning.  

-Biskopen og sognepresten har bestemt at vi gjennomfører en bred samtale om fellesskap i menigheten. Dette er en del av pavens synodale prosess. Nasjonale og andre grupper i menigheten vil gjennomføre samtaler den kommende tiden.  I tillegg gjennomfører menighetsrådet åpne kvelder i krypten hvor alle medlemmer av menigheten kan komme for uformelle og åpne samtaler i små grupper.  Disse vil finne sted alle torsdagene frem til jul, fremmøte kl. 18 i Krypten. 

-St. Paul er en fargerik, multinasjonal menighet. Men hvor godt kjenner vi hverandre? Katolsk Forum inviterer til et annerledes program torsdag 8. desember. Temaet for kvelden er: «Juletradisjoner i egne og andre nasjonale grupper. Hva er likt og hva er ukjent?»  Representanter fra tre ulike nasjonale grupper kommer for å fortelle om sine julefeiringer. Programmet blir i skolens personalrom etter kveldsmessen, kl. 19.45. Alle er velkomne.

– Det vil ikke bli julemarked i menighetsregi dette året, men det vil være strikkeprodukter fra Caritas strikkeklubb og bøker mm til salgs på menighetskontoret frem til jul.  

-Neste søndag, den 11. desember, etter høymessen inviterer vi ungdom mellom 15-19 år fra alle nasjonale grupper til katekesesamling på menighetskontoret. Dom Gregor har ansvar for temaet, som er: «Jesus kommer i juletiden og på den ytterste dag», og det inviteres til skriftemål etterpå.

————————————————————-

Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i Krypten.