KUNNGJØRINGER SØNDAG 11. DESEMBER 2022

-Det blir andakt og lystenning på Fløien denne søndagen ved pater Erik Holth kl.13.15. Han har 20 billetter til de som møter opp ved nedre stasjon senest kl. 12.40.

-Etter høymessen i dag inviterer vi ungdom mellom 15-19 år fra alle nasjonale grupper til katekesesamling på menighetskontoret. Dom Gregor har ansvar for temaet, som er: «Jesus kommer i juletiden og på den ytterste dag», og det inviteres til skriftemål etterpå.

-På oppfordring fra vår ukrainske prest ønsker vi å samle inn soveposer til Ukraina. Det kan gjerne være brukte soveposer men de må da være vasket. De kan leveres inn til menighetskontoret innen fredag 16. desember kl. 16.

– Mandag den 12. desember kl. 17 inviterer barnekorene til barnas julekonsert her i kirken.

-Biskopen og sognepresten har bestemt at vi gjennomfører en bred samtale om fellesskap i menigheten. Dette er en del av pavens synodale prosess. Menighetsrådet arrangerer åpne kvelder hvor alle medlemmer i menigheten er velkomne til uformelle og åpne samtaler i små grupper. Disse vil finne sted torsdager frem til jul, fremmøte kl. 18 i Krypten. 

– Det vil ikke bli julemarked i menighetsregi dette året, men det vil være strikkeprodukter fra Caritas strikkeklubb og bøker mm til salgs på menighetskontoret frem til jul. 

————————————————————-

Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i Krypten.