KUNNGJØRINGER SØNDAG 15. JANUAR 2023

-Det vil igjen bli gjennomført åpne samtalegrupper om fellesskap i forbindelse med den synodale prosessen. De siste blir etter høymessen 22. januar på skolens personalrom og torsdag 26. januar kl. 17.30 i krypten. Innspillene vil bli oppsummert og drøftet i menighetsrådet i februar.

-Dom Gregor, den ansvarlige prest for ministrantlaget, inviterer alle ministranter og nye kandidater til fellesmøte lørdag 21. januar kl. 15-16 i Krypten

-Vi minner om menighetsfesten, søndag den 29. januar. Da vil vi feire menighetens patronatsfest, Pauli omvendelse, og begynne med høymessen kl. 11 og deretter ha fest i skolens gymsal med underholdning og loddsalg. Det vil bli servert mat fra mange land.

————————————————————-Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.