Vil du gjøre en viktig innsats for Den katolske kirke i Norge?

Tromsø stift, Trondheim stift og OKB har i samarbeid, lyst ut en stilling som rådgiver med ansvar for forebygging av seksuelle overgrep og grenseoverskridende adferd mot barn og sårbare voksne.

Dere kan lese mer om stillingen her

Se også intervju med avtroppende prosjektleder Ewa Bivand her