KUNNGJØRINGER SØNDAG 29. JANUAR 2023

-I dag er det menighetsfest og vi vil feire menighetens patronatsfest, Pauli omvendelse, og samles i skolens gymsal etter høymessen til underholdning og loddsalg. Det vil bli servert mat fra mange land. Alle er velkomne.

– Det blir vesper med bønn for kall i kirken torsdag 2. februar kl. 18.30.

– Torsdag den 2. februar feirer vi Kyndelsmesse, Festen for Herrens fremstilling i Templet. Det er «Ordensdag» i bispedømmet og vi ber særlig for ordenskall. Før messen kl. 19 velsignes lysene som skal brukes i kirken i det kommende år og vi holder lysprosesjon. Etter messen utdeles Blasius-velsignelsen.

-St. Paul menighet inviterer til sakraments-tilbedelse for Jesu hellige hjerte i kirken natten mellom torsdag 2. til fredag 3. februar. Oppstart etter kveldsmessen. For mer informasjon og påmelding kontakt Moder Teresa søstrene på telefonnr. 55215970.

-Katolsk forum inviterer til nytt møte torsdag 9. februar kl. 19.45 på skolens personalrom. Søster Ragnhild Bjelland fra Sankta Katarina klosteret i Oslo kommer og vil snakke rundt temaet “Liturgisk musikk – hjertets sang”. Inngangspenger kr. 30. Alle er velkomne.