Jordskjelvkatastofen

De katolske biskoper i Norge oppfordrer alle til å gi ofrene en hjelpende hånd.
De tre norske katolske biskopene ber i en felles uttalelse alle om å støtte opp om hjelpearbeidet i Syria og Tyrkia. «I tragedien er vi takknemlige for at Kirken er tilstede og hjelper dem som er rammet. Caritas bidrar i søk, redning og med nødhjelp. Vi oppfordrer alle til å støtte opp om dette arbeidet», skriver de.

Gaver til arbeidet kan sendes på
Vipps: #91895, eller
Gavekonto: 8200.01.93433, merk gaven med “Tyrkia og Syria”
Les mer