KUNNGJØRINGER SØNDAG 12. FEBRUAR 2023

-Våre biskoper oppfordrer menighetene og de troende til å støtte Caritas’ hjelpearbeid i de jordskjelvrammede områdene i Syria og Tyrkia. Caritas er allerede til stede og bidrar i søk, redning og med nødhjelp, mat, medisiner, ulltepper og hjelp til å skaffe midlertidig tak over hodet for dem som har mistet alt i skjelvet. Vi oppfordrer alle til å støtte opp om dette arbeidet. All kollekt denne helgen går til å hjelpe jordskjelvofrene.

-Det blir fasteretrett i St. Paul menighet 24.-26. februar ved p. Tien som er sogneadministrator i St. Ansgar menighet i Kristiansand. Tema blir: Å styrkes i håp og tillit til Gud! Alle er hjertelig velkomne til dager i stillhet, bønn og refleksjon. Ta med din Bibel og Rosenkrans. Mer detaljer følger senere. 

– Alle som ønsker å gifte seg katolsk må gå gjennom et forberedende kurs. Vårens ekteskapskurs har oppstart mandag 27. februar kl. 18-20 i menighetens konferanserom og går 4 mandager fremover. Påmelding til menighetskontoret eller til en av prestene.

-Mandag 27. februar til onsdag 1. mars i vinterferien blir det bo-hjemme-leir for ministranter og andre barn og ungdom fra 10-19 år på St. Paul skole kl. 10-16. Vi lærer mer om liturgi, messen og ministrering, spiser sammen og har gøye aktiviteter hvor vi blir bedre kjent. Påmelding til katekesekoordinator Jofrid senest i dag.

————————————————————-Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.