Prestevielse

Følg diakon Trym Hellevigs prestevielse i St. Olav domkirke, Oslo.

Diakon Trym gjør nå tjeneste i St. Svithun menighet, Stavanger.
Lørdag 15. april ordineres han til prest av biskop Bernt I. Eidsvig og trer inn i presteskapet. Du kan følge seremonien direkte.

Her er et fint intervju med ham.