KUNNGJØRINGER SØNDAG 16. APRIL 2023

-Tirsdag 18. april blir det temasamling om konsekrasjon til Jesus gjennom Maria, etter den hellige Montforts metode. Vi starter rett etter kveldsmessen med bønn ved Maria-alteret og så blir det temasamling ved Jofrid og Dom Gregor i 4. etasje på menighetskontoret.

-St. Paul menighet gir hjelp og støtte til innvandrere og flyktninger gjennom Caritas Bergen Ressurssenter. Nå inviterer vi til en «bli-kjent-med-Caritas»- samling i krypten torsdag 27. april. kl. 18-19. Det blir enkel bevertning, musikalske innslag, og informasjon om våre aktiviteter. Se oppslag på oppslagstavlen for mer informasjon og påmelding.

————————————————————-

Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i Krypten.