Kurs i den gode hyrde katekese

Den gode hyrde katekese (DGHK) er utviklet av den italienske bibelforskeren Sophia Cavalletti i samarbeid med Gianna Gobbi for om lag 50 år siden. Katekesen er bygget opp på Maria Montessorris pedagogiske metode, og er fra 3-12 år. Katekesen er i dag spredt omkring i omlag 40 land i verden.

I denne katekesen får barna nær­me seg troens mysterier i sitt eget tempo. De får presentert emner fra Bibelen og liturgien ved hjelp av materiell som er spesielt tilrettelagt for deres aldersgruppe. Barna får så velge å arbeide videre med materiellet og innholdet på forskjellige måter.

Denne katekesens mål er å hjelpe barna til selv å komme nærmere Gud. Bønnen har en sentral plass i det rommet der denne katekesen foregår, atriet.

dgh

Kursholder:

Linda Kaiel har lang erfaring med Den gode hyrde katekese, både i å drive den for barn og å holde kurs for voksne, i mange land. Hun gir også opplæring til Mor Theresa-søstrene.

Hun bor i Oregon, USA, der hun gir katekese til barn i alderen 3-12 år i en Montessoriskole. Hun har utdanning fra Washington Montessorri Institutt.

Målgruppe for kurset

Voksne (eller ungdom) som ønsker å starte opp med den gode hyrde katekese for barn 3-12 år, i menigheten.

Kateketer som allerede er engasjert i menig­hetens katekese og som ønsker å lære mer og få nye impulser til katekesen.

Foreldre eller andre som ønsker å lære mer om hvordan man kan drive en god katekese i hjemmet, for egne eller andres barn. Ingen forkunnskaper kreves.

Dette kurset er del 1 av nivå 1 (3-6 år). Kurset gir grunnlaget for hele denne katekesen, og er derfor viktig selv om du evt arbeider med eldre barn.

STED: St. Paul skole (vis à vis St Paul kirke) i Bergen

TID: Fredag 2.okt – onsd 7.okt 2015

Dagsprogram

Fredag er kurset fra 16.00 – 21.00
De andre dagene holder vi på fra 09.00 – 17.00 med innlagt tid for pauser, mat og messe.

Kurset blir holdt på engelsk, begrenset plass.

Praktisk informasjon og påmelding

Kursavgift på kr 1000,- betales ved påmelding. Betales til:

St Paul menighet,
Nygårdsgaten 3,
5015 Bergen.
Kontonr: 3624 07 60031

Deltagere fra St Paul menighet betaler kr 500,- Kateketer i St Paul menighet får gratis kurs. Vi oppfordrer deltakere fra andre menigheter til å be om støtte fra sine egne menigheter.

Kursdeltakere betaler selv for reise, mat og opphold. Om noen ønsker å bo privat hos noen i menigheten, gi beskjed, så skal vi prøve å være behjelpelig. De som melder seg på, vil få ytterligere informasjon, bla. om aktuell litteratur.

Påmelding innen 1. sept 2015 og evt. spørsmål sendes til kurskoordinator:

Reidun Jofrid Kleppestrand
reidunjofrid@hotmail.com
tlf. 408 85 489