KUNNGJØRINGER SØNDAG 6. September 2015

Velkommen til katolsk forum på St Paul skole tirsdag 8. september kl 19.45: Foredragsholder er Erik A. Holth , og tema er «John Henry Newmann :En kirkelærer for samtid og framtid.

Det blir kurs i Den Gode Hyrde katekese for ungdom og voksne 2. til 7. oktober i år. Dette er et kurs som passer godt for deg som allerede hjelper til i, eller har lyst til å bli aktiv i menighetens katekese. For mer informasjon, se brosjyrer og oppslag bak i kirken, samt menighetens nettsider.

Etter Høymessen i dag er alle hjertelig velkommen til å være med å feire Dom Alois 60-årsdag. Den feires med kaffe og kaker i skolens gymsal, og dette blir i stedet for den vanlige kirkekaffen i krypten.

Vi anmoder alle om å ta raskt plass ved bordene, men vi venter med å forsyne oss til sognepresten har velsignet maten. I dag er kaffe og kaker gratis, men gi gjerne et lite bidrag.  Dette vil gå til orgelet.