KUNNGJØRINGER SØNDAG 23. APRIL 2023

-På tirsdag 25. april avlyses rosenkransbønn kl. 18 pga. øvelse til 1. kommunion.  

-St. Paul menighet gir hjelp og støtte til innvandrere og flyktninger gjennom Caritas Bergen Ressurssenter. Nå inviterer vi til en «bli-kjent-med-Caritas»- samling i krypten torsdag 27. april. kl. 18-19. Det blir enkel bevertning, musikalske innslag, og informasjon om våre aktiviteter. Se oppslag på oppslagstavlen for mer informasjon.

-Mandag 1. mai inviterer Marialegionen og Mor Teresa søstrene – både unge og voksne – til en pilegrimstur – fottur – fra St. Paul kirke til Marias Grotte på Marias Minde. Start kl 12 foran St. Paul kirke og avslutning kl. 14 på Marias Minde.

————————————————————-

Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i Krypten.