STL på Marias Minde

Onsdag 31. mai holdt STLBergen sitt rådsmøte på Marias Minde.

STL – Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn jobber for å fremme, gjennom dialog, gjensidig forståelse og respekt mellom tros- og livssynssamfunn. Her møtes representanter fra mange tros- og livssyn som finnes i Norge. Den katolske kirke er med, sammen med Den norske kirke, muslimer, bahaier, buddhister, sikher, jøder, hinduer, medlemmer i human-etisk Forbund, Kristensamfunnet og mange flere (les mer her).

Til rådsmøtet på onsdag ble OKBs Skoleråd Anne-Rigmor Stock-Evje invitert. Hun holdte foredrag om de katolske skoler etterfulgt av spørsmålsrunde og livlig diskusjon.

Dom Alois fortalte om Franciskus Xaverius søstrene, klosteret på Marias Minde og om Vår Frue kirke.