KUNNGJØRINGER SØNDAG 4. JUNI 2023

-Det spanske guttekoret The Boys’ Choir of The Holy Cross, som skal synge/synger kl. 11 denne søndagen, vil også synge konsert etter høymessen. Vi oppfordrer alle til å bli sittende og høre denne konserten av et renommert guttekor.

-Det blir informasjonsmøte med påmelding til nye konfirmanter, for de som er født i 2010, rett etter høymessen. Møtet blir i auditoriet på St. Paul skole.

-Påmelding til førstekommunion, vil skje lørdag 10.juni kl. 12 på Marias Minde.

– Lørdag 10. juni blir det jubileumskonsert for skolen i St. Paul kirke ved barnekoret og St. Paulkoret kl. 15.30.

– Søndag den 11. juni er det Kristi Legemsfest. Vi feirer felles messe for alle på Muséplassen kl. 11 og går så i prosesjon til John Lunds Plass; Grieghallen; Lungegårdsvannet ved Olav Kyrre-monumentet og festplassen og med avslutning i  kirken. Det er ingen messer før kl. 16 i St. Paul kirke bortsett fra morgenmessen kl. 9.

————————————————————-

Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i Krypten.