Besøk fra Ridderordenen av den Hellige Grav i Jerusalem

Søndag 18. juni fikk menigheten besøk av en delegasjon fra Gravridderordenen i Norge, med Huan Nguyen, magistral delegat, kansler Lars-Ole Svanenhielm Djupdal og medlem Ewa Bivand fra vår menighet. Hun er foreløpig den eneste ordensmedlem fra St. Paul menighet. Vi håper det blir flere.

St. Paul menighet er den fjerde menigheten som Ridderordenen besøker. Hensikten er å gi menigheter mulighet til å bli bedre kjent med Ridderordenens misjon og aktiviteter, samt å bli bedre kjent med de ulike menighetene. Les mer om Ordenen her

Kansler Lars-Ole Djupdal sa følgende : «Vi har kommet til dere i dag, ikledd våre fineste liturgiske klær og insignier. Dette er ikke for å vi oss frem som fine, ressurssterke eller fornemme mennesker. På samme måte som ulike ordner har sine respektive drakter, så er og vår ordens bekledning en del av ordenens mange-hundreårige tradisjon og er kun et symbol og uttrykk for de verdiene vi ønsker å ha som idealer i våre liv. 
Ordenens medlemmer tilstreber, på samme måte som jeg er sikker på at dere også gjør, verdier som generøsitet, lojalitet, veldedighet, empati, hjelpsomhet, solidaritet, selvoppofrelse og mot til å forsvaret rettferdighet, sannhet, tro, håp og kjærlighet.

Det røde korset som preger både kappen og insigniet er det såkalte Jerusalemkorset. Dette var symbolet som ble brukt av kongen i Jerusalem den gang området var et kristent kongedømme (1099-1291). Det består av et stort kors og 4 små. De representerer Kristi 5 sårmerker – på hender, føtter og i siden. Etter tradisjonen går vår ordens historie helt tilbake til denne tiden. 

Vi ønsker å formidle til dere en anmodning og invitasjon. Vi håper på sosial og åndelig støtte til vår Ordens misjon og arbeid. Det hellige land opplever dessverre at mange kristne forlater området og flytter de andre deler av verden. For 100 år siden var 10% av befolkningen i Midt-Østen kristne, nå er det mindre enn 4%. For 100 år siden var 25% av befolkningen i Jerusalem kristne, nå mindre enn 1%. Samme tendens i Jordan, Syria, Irak og ellers i Midtøsten. Fortsetter denne trenden vil vår Herre Jesu Kristi hjemland ende opp som et museum uten levende kristne menigheter.

Ridderordenen arbeider i det Hellige land, dvs i Jordan, Israel og Palestina – på Vestbredden og Gaza, med mange prosjekter. Det er støtte til pastoralarbeid ved det latinske patriarkatet i Jerusalem, drift av skoler og helsesenter; rehabilitering av kirker og klostret. I tillegg, i de senere år, kommer til område mange flyktninger fra Irak og Syria og kristne arbeidsinnvandrere som trenger både materiell og åndelig hjelp. Behovene øker.

De av dere som ønsker å gjøre noe for Det hellige land; støtte våre kristne brødre og søstre som lever der og bidra til å bevare de hellige steder hvor vår Herre levet mens han var på jorden, er hjertelig velkommen til å bli en del av vårt sosiale og åndelige felleskap.

Vennligst ta kontakt med meg eller Ewa eller en annen av våre medlemmer, så skal vi vise dere hvordan dere kan støtte vårt arbeid og eventuelt bli en del av vårt sosiale og åndelige fellesskap. Vi deltar ved  kirkekaffen i Krypten  etter messe og vil gjerne svare på spørsmål. Tusen takk for deres oppmerksomhet og støtte.”

Du finner kontaktdetaljer for magistral delegat Huan Nguyen her .

Investitur, St. Olav domkirke november 2022. (foto privat)