KUNNGJØRINGER SØNDAG 25. JUNI 2023

– Det er nå tid for å melde på barn og unge i alle aldre til oppstart katekese etter sommeren. Fyll ut skjema som du finner både på menighetens nettside og bak i kirken, – eller ta kontakt på menighetskontoret.

Sommerordning på Menighetskontoret. Grunnet ferieavvikling, vil Menighetskontoret ha innskrenket åpningstid fra 3. til 24. juli. Kontoret vil være betjent onsdag 5. og 12.juli fra kl. 10 til kl. 15. Andre ukedager kan man ringe på dørklokken hos den man vil snakke med eller ringe menighetens telefonnr.: 55215950. Telefonen vil automatisk bli satt over til vakthavende prest.

– Pga. ferieavviklingen blir det visse endringer når det gjelder messer og andakter i juli og august.

* Tilbedelser og rosenkransandakter faller bort.

* Nasjonale messer faller bort. Unntak kan være der hvor det er en nasjonalsjelesørger til stede i Bergen i sommer. Da må man ta kontakt med ham direkte.

* Også messer i distrikter faller bort.

Vi kommer tilbake til normal gudstjenesteplan mot slutten av august.

– Det blir ingen kirkekaffe i skoleferien.