Pilegrimsvandring til Fana 16. september

BLI MED PÅ VANDRING! Til Fots, med Bybane og buss eller med bil! 

Til fots: 
Fra St. Paul kirke 18 km – oppmøte kl. 10.45 
Fra Lagunen 4 km – oppmøte ved Power/lampehuset (det gamle Skeidar-bygget) kl. 14.15.
Fra Stend Stasjon (krysset Titlestadvegen/Fanavegen) – oppmøte kl. 15.15

Med buss: 
Buss nr. 60/61 fra Lagunen kl. 14.36 eller kl 15.10. Tilbake etter messen: buss til Lagunen kl. 18.05 (nr. 60)

Med bil:    
Begrenset parkering v/ Fana kirke og langs
Titlestadsvegen – tilby skyss til andre!

Ta med matpakke og vann/kaffe til turen.

Adresse til Fana kirke: Fanavegen 320

Messen begynner kl. 16.00

Vi skal gå i gamle fotspor.

Minnedag for Korsets opphøyelse er blitt feiret siden 330-årene da den hellige Helena, keiser Konstantins mor, oppdaget Herrens kors i Jerusalem. Korsets opphøyelsesfest er blitt en av de viktigste dagene i Kirkens liturgi. Dagen var også avmerket på den norske primstaven – høstkorsmesse.

Minnedag for Korsets opphøyelse er blitt feiret siden 330-årene da den hellige Helena, keiser Konstantins mor, oppdaget Herrens kors i Jerusalem. Korsets opphøyelsesfest er blitt en av de viktigste dagene i Kirkens liturgi. Dagen var også avmerket på den norske primstaven – høstkorsmesse.

Det hellige kors kirke i Fana ble bygget i annen halvdel av 1100-tallet. Pave Gregors IX vernebrev fra 1228 forteller at kirken var både sognekirke og hospitalkirke på denne tiden.

I middelalderen fantes det et sølvkors i  Fana kjent som mirakuløst. Valfarter til Fana kirke ble en tradisjon i middelalderen. Etter reformasjonen, ble dette korset fjernet fra kirken og aldri funnet igjen. Seks hestelass av krykker og staver som de helbredede hadde kastet fra seg i århundrene før reformasjonen ble brent mot slutten av 1500-tallet. Etter reformasjonen ble pilegrimsvandringen til kirken i Fana etter hvert glemt.