KUNNGJØRINGER SØNDAG 3. SEPTEMBER 2023

-Moder Teresa-søstrene inviterer til markering av Moder Teresa sin himmelske fødselsdag. Det begynner med messe i St. Paul kirke tirsdag 5. september kl. 19.

-Torsdag 7. september blir det igjen vesper kl. 18 med bønn for kall.

-Den årlige pilegrimsvandring til Det hellige kors kirke i Fana skjer lørdag den 16. september. Prosesjon starter fra St. Paul kirke med oppmøte kl. 10.45 og Stend stasjon kl. 15.15. Avsluttes med messe i Fana kirke kl. 16. For mer informasjon se oppslag på hjemmesiden; bergen.katolsk.no.

-Vi gjør oppmerksom på at Dom Alois er blitt utsatt for bedragere som sender ut falske e-mailer i hans navn og ber om penger i form av gavekort. Det er svindel og må ikke besvares.

————————————————————-

Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i Krypten.