KUNNGJØRINGER SØNDAG 26. NOVEMBER 2023

-Det vil på grunn av arbeider på kirken være midlertidig parkering forbudt- skilt ned mot porten til Christies gate.

-Det har oppstått et akutt behov i Caritas Bergen for en deltidsvikar for daglig leder. De trenger helst noen som har erfaring med planlegging og økonomistyring, og søknadsskriving inn mot det offentlige. Stillingsomfanget er fleksibelt. Ta kontakt med styreleder Erik Andvik, tlf. 45476056 for mer informasjon.

-St. Paul Menighet søker menighetssekretær i 80% stilling, med tiltredelse snarest og senest 1.3.2024. Vi ser etter en arbeidsom, serviceinnstilt, proaktiv og imøtekommende person som kan håndtere en kombinasjon av administrative arbeidsoppgaver, sentralbord, resepsjon og annet forefallende arbeid tilhørende menighetskontoret i en travel arbeidshverdag.

Søkeren må ha god kompetanse i bruk av digitale verktøy, og snakke og skrive flytende norsk. Videre er språkkompetanse i andre språk ønskelig. Søker må ha god kjennskap til Kirkens tro og liv, og måte å arbeide på, samt ønske og kompetanse til å arbeide i et multikulturelt miljø.

Det vil komme en mer detaljert utlysning med stillingsbeskrivelse senere.

Søknad sendes til sognepresten, Dom Alois: e-mail: alois.brodersen@katolsk.no.

-Bergen Unge Katolikker inviterer til samling for ungdommer fra 8.klasse – 3.klasse på videregående torsdag 30. november kl. 17 i Krypten.

-St. Paul menighet inviterer til sakraments-tilbedelse for Jesu hellige hjerte i kirken torsdag 30. november med oppstart etter kveldsmessen frem til midnatt. Avslutning med velsignelse.

-Lørdag 2. desember blir det samling for ministranter med årsmøte kl. 15 i Krypten.

-Samme dag er alle troende hjertelig velkommen til «Første- lørdags-andakt» i kirken kl. 16.30.

-Søndag 3. desember blir det familiemesse kl. 13 med kirkekaffe etterpå. Ta gjerne med noe mat. Tema til samlinger etterpå for voksne og for barna på skolen: «Å leve vår katolske tro i familien».

-Kommende søndag, den 3. desember, er 1. søndag i Advent. Vi begynner et nytt leseår, år B, i søndagsmessene, og leseår 2 for hverdagsmessene.

– Den 2. søndag i Advent er St. Paul menighet ved Dom Gregor ansvarlig for andakt og lystenning på Fløien kl. 13.15. Sett av datoen allerede nå.   

————————————————————-

Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i Krypten.