LEDIG STILLING SOM MENIGHETSSEKRETÆR i ST. PAUL MENIGHET

St. Paul Menighet søker menighetssekretær i 80% stilling, med tiltredelse snarest og senest 1.3.2024. Vi ser etter en arbeidsom, serviceinnstilt, fleksibel, imøtekommende og proaktiv person som kan håndtere en kombinasjon av administrative arbeidsoppgaver, sentralbord, resepsjon og annet forefallende arbeid tilhørende menighetskontoret i en travel arbeidshverdag.

Søkeren må fortrinnsvis ha 2-3 års utdanning utover videregående skole, administrativ erfaring og god kompetanse i bruk av digitale verktøy. Det er også nødvendig å kunne snakke og skrive flytende norsk. Videre er språkkompetanse i andre språk ønskelig. Søker må ha god kjennskap til Kirkens tro og liv, og måte å arbeide på, samt ønske om og kompetanse til å arbeide i et multikulturelt miljø.

Arbeidstiden er mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra 9 til 17. (kan forhandles)

Lønn etter avtale og god pensjonsordning.

St Paul menighet kan tilby et menighetsfylt og viktig arbeid og en variert arbeidsdag, og gode møter med mennesker. Menighetssekretæren er menighetens vennlige ansikt utad, og har en høyt verdsatt stilling innad både administrativt og i tjeneste for menighetens mange prester.

Søknad sendes til sognepresten, Dom Alois: e-mail: alois.brodersen@katolsk.no.

Søknadsfrist: 11. desember 2023

Stillingen er nå besatt